Skip to main content

In opdracht van de gemeente Zoeterwoude gaat VSM Sloopwerken de 3 schoollocaties, Corbulo/SKZ , Klaverweide en Westwoud saneren en slopen. Door de gemeente Zoeterwoude is tijdens het aanbestedingproces een selectie gehouden op basis van duurzaamheid, MVO, deskundigheid en ervaring ten aanzien van asbestverwijdering en duurzame totaalsloop van binnenstedelijke totaalsloop projecten, bij de uiteindelijke gunning van het project was niet alleen de prijs van doorslaggevende betekenis, maar wogen deze aspecten zwaar mee. Een asbestsanering en duurzame totaalsloop midden in een woonwijk waarbij nadrukkelijk gelet wordt op duurzaamheid en het voorkomen van overlast voor de omwonenden.

Contactpersoon

Bij eventuele klachten en/of vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer G. De Vogel, telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via 06 – 17 51 23 09.

VSM Sloopwerken B.V.

VSM Sloopwerken B.V. is een is een professioneel, toonaangevend en een multidisciplinaire aannemingsmaatschappij op het gebied van duurzame binnenstedelijke totaalsloop, Industriële sloop en ontmanteling, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele projecten. Hierbij wordt de samenwerking tussen de VSM-bedrijven optimaal benut en staan duurzaamheid en veiligheid voor mens en het milieu altijd centraal.

Kijk voor meer informatie op www.vsmsloopwerken.nl