Nieuws

Update planning bestemmingsplan Klaverweide, Corbulo/SKZ

By 23 mei 2019 No Comments

De behandeling van het bestemmingsplan voor de locaties Klaverweide, Corbulo/SKZ staat gepland voor de raadsvergadering op 11 juli a.s. In dit bericht informeert de gemeente waarom deze planning is gewijzigd.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen tegen het ontwerp-besluit hogere waarde (dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan) heeft een nieuw geluidsonderzoek plaatsgevonden. Omdat de uitkomsten van dit onderzoek hiertoe aanleiding gaven, is in samenspraak met de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West-Holland een ‘second opinion’ gevraagd. De uitkomsten hiervan zijn net ontvangen en worden op dit moment beoordeeld.

De vaststelling van het bestemmingsplan in mei is helaas niet haalbaar gebleken en wordt daarom verschoven. Omdat de raadsvergadering van juni gereserveerd is voor financiële zaken, staat de vaststelling van bestemmingsplan Bloemenweide Noord, fase 2 nu gepland op de daaropvolgende raadsvergadering. Dit is op 11 juli 2019.