Op dinsdagavond 12 februari organiseert de gemeente een thematafel voor het inrichtingsplan buitenruimte Klaverweide en Corbulo/SKZ. Tijdens deze sessie gaat de gemeente met inwoners aan de slag om met elkaar invulling te geven aan groen, water, spelen en parkeren.

Wat kunt u verwachten op 12 februari?
Wij presenteren de basistekening van de buitenruimte Klaverweide en Corbulo/SKZ. In deze tekening zijn de voorstellen die zijn gedaan tijdens de bewonersbijeenkomst voor het groenplan in juli 2018 zoveel mogelijk meegenomen. Ook de kaders zijn in de tekening aangegeven. Je kunt bijvoorbeeld geen boom planten in grond waar kabels liggen. Ook hebben we met de bebouwingscontour te maken en uiteraard met budgetten. Tijdens de thematafel kunt u uw ideeën en wensen kenbaar maken en bespreken met de medewerkers van de gemeente.

Worden alle ideeën en wensen gehonoreerd?
De avond is bedoeld om vanuit de omgeving ideeën te horen en het draagvlak te toetsen voor verschillende mogelijkheden. Er zullen altijd keuzes moeten worden gemaakt. Daar waar een boom geplant wordt kan geen parkeerplaats komen en waar extra water komt kan geen speeltoestel staan. Dit houdt in dat niet ieders wensen gehonoreerd kunnen worden, maar door uw wensen uit te spreken kan de gemeente wel een zo compleet mogelijke afweging maken. Afhankelijk van de resultaten op 12 februari wordt gekeken of het nodig is nog een tweede thematafel te organiseren.

Meld u nu aan!
De thematafel vindt plaats in het restaurant van woonzorgcentrum Emmaus op dinsdagavond 12 februari. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Meld u aan via m.dammers@zoeterwoude.nl o.v.v. thematafel 12 februari. Zo weten wij hoeveel deelnemers we kunnen verwachten.