NieuwsUncategorized

Terugblik wijkwandeling en thematafel Spelen wijk Westwout

By 26 september 2019 No Comments

Dinsdagavond 17 september kwamen we met bewoners bij elkaar voor de thematafel Spelen wijk Westwout. Er was een goede opkomst. Graag vertellen we u over de opbrengst van de avond.

Hoe gaan we om met de bestaande speelruimte in de wijk Westwout en waar kunnen we nog verbeteringen aanbrengen? Waar is behoefte aan en op welke speellocatie? Hierover gingen we met de inwoners in gesprek. Een ding is duidelijk: iedereen draagt het spelen in de wijk een warm hart toe. Met elkaar proberen we een speelomgeving te creëren die uitnodigend is voor jong en oud.

De gemeente begon de avond met te vertellen over de aanleiding en het doel van de bijeenkomst. Dat dit onderwerp leeft, bleek wel uit de verschillende discussies. Vervolgens vertelde de adviseur van bureau Speelplan wat was opgehaald aan ideeën van de kinderen tijdens de wandeling door de wijk die middag. Dit staat ook beschreven in het verslag onderaan de pagina.

Daarna gingen we in vier verschillende groepen bewoners met elkaar aan de slag. Iedere tafel had een overzicht van de vier speellocaties in de wijk waarop de deelnemers suggesties en wensen konden opschrijven. Er was voldoende inspiratie en er zijn veel creatieve ideeën geopperd. Hierbij kreeg ook de groene uitstraling van de locaties en verandering van het klimaat (schaduw creëren!) de aandacht. Ook belangrijk: integreer spelen en verblijven in de openbare ruimte met elkaar zodat de speeltuin een plek wordt voor jong en oud. In het verslag zijn alle ideeën en wensen opgeschreven.

Bureau Speelplan gaat aan de slag

De adviseurs van bureau Speelplan gaan de komende tijd alle ideeën en wensen uit de wijkwandeling en de thematafel verwerken in een concept plan.

We plannen nog een 2e thematafel om het conceptplan te presenteren

Zodra het conceptplan gereed is, communiceren we hierover op deze website. De inwoners van de wijk Westwout ontvangen weer een brief.

Bekijk de presentatie en het verslag

Was u afwezig of wilt u nog eens kijken wat op de avond is verteld? Hieronder vindt u de presentatie van de avond en het verslag van de wijkwandeling en de thematafel.