Nieuws

Start sloop Klaverweide

By 12 april 2019 No Comments

De afgelopen tijd heeft VSM Sloopwerken al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op de voormalige scholenlocaties. Maandag 15 april gaat de sloop van de Klaverweide echt beginnen!

Slooproute en dam

De slooproute staat met borden in de wijk aangegeven en is zoals de aannemer heeft toegelicht tijdens de informatieavond en in de bewonersbrief.

In de loop van de week van 15 april zal ook een dam vanaf het einde van de Kalmoeslaan over het water naar de Corbulo worden gelegd (zie de locatie op de afbeelding onderaan). De dam is in eerste instantie tijdelijk zodat de sloper de Corbulo goed kan bereiken. In de toekomst wordt de dam definitief als toegangsweg naar de toekomstige woningen.

Terwijl het gebouw van Klaverweide wordt gesloopt gaat de aannemer bij Corbulo asbest verwijderen en de buitenruimte voorbereiden op de sloop.

Voetbalkooi

De voetbalkooi wordt zo lang mogelijk open gehouden. Verwacht wordt dat over ongeveer 6 weken de voetbalkooi ook verwijderd wordt. Over de exacte datum volgt later nog een berichtje.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer G. de Vogel van VSM Sloopwerken, tel. 071-3030500, of een e-mail sturen naar g.devogel@vsmsloopwerken.nl

schematische weergave locatie dam