Nieuws

Start sloop en bomenkap Klaverweide en Corbulo/SKZ

By 10 januari 2019 No Comments

De sloop van de twee vrijgekomen ontwikkellocaties Klaverweide en Corbulo/SKZ kan van start. De gemeente vraagt daarom een kapvergunning aan voor een aantal bomen om deze sloop mogelijk te maken.

Vleermuizen hielden sloop tegen maar er is een ontheffing ontvangen
De gemeente kon voor Corbulo/SKZ nog geen opdracht geven tot sloop, door de aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis. Ze moest bij de Omgevingsdienst Haaglanden eerst een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing is toegekend en dat betekent dat tussen 1 april en eind oktober mag worden gesloopt. De sloop van locatie Klaverweide kan al eerder plaatsvinden.

Om te kunnen slopen is ruimte nodig

Daarom is kap van een aantal bomen noodzakelijk. Hiervoor start de gemeente een vergunningsaanvraag tot het kappen van de bomen. Op de tekening onderaan de pagina ziet u om welke bomen het gaat. Welke bomen handhaven we, welke bomen kunnen verplant worden, welke bomen gaan weg voor de sloop en/of de bouw en welke bomen gaan weg vanwege de slechte vitaliteit.

Sloop is niet alleen belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de locaties. Zo geven Klaverweide en Corbulo/SKZ momenteel overlast door vandalisme en oneigenlijk gebruik. Om de overlast te beperken zijn de locaties nu dichtgetimmerd en voorzien van hekken. Dit brengt extra kosten met zich mee en het maakt de omgeving minder aantrekkelijk. Een voorspoedige sloop helpt dus deze overlast verder te voorkomen.

Thematafel gaat zorgen voor een mooi nieuw inrichtingsplan
Voor sloop en nieuwbouw is kap van bomen dus noodzakelijk. Maar het groen houden en verder vergroenen van de omgeving is voor bewoners en gemeente belangrijk. Daarom organiseert de gemeente in februari een thematafel groen/spelen/parkeren. Daar gaan bewoners en gemeente gezamenlijk aan de slag om te komen tot een plan waarin zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de verschillende wensen van omwonenden, ontwikkelaar en gemeente.

Interesse om deel te nemen aan de thematafel?
In het volgende nieuwsbericht leest u hoe zich kunt aanmelden en op welke datum de thematafel plaatsvindt. Heeft u in de tussentijd nog vragen over de openbare inrichting? Stuur dan een e-mail naar I.janssen@zoeterwoude.nl.