Nieuws

Sloop Westwoudschool uitgesteld

By 4 december 2019 No Comments

De gemeente Zoeterwoude is al geruime tijd bezig met het voorbereiden van de woningbouw op de locatie van de oude Westwoudschool. Samen met de bouwcombinatie Herkon/Stout zou de bouw van 10 eengezinswoningen in mei 2020 van start gaan. Helaas is door het uitblijven van een ontheffing op de Wet Natuurbescherming de sloop van het gebouw nu niet toegestaan.

Om een locatie waar vleermuizen verblijven, te mogen slopen of aanpassen, heb je een ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig.  De gemeente is zich bewust van het feit dat er vleermuizen verblijven in de oude Westwoudschool. Daarom heeft de gemeente in april 2019 aan de ODH (Omgevingsdienst Haaglanden) ontheffing gevraagd op de Wet Natuurbescherming. Vooruitlopend op deze ontheffing zijn door ecologen bij omwonenden vleermuiskasten opgehangen. Helaas heeft de ODH niet tijdig een reactie kunnen geven op onze ontheffingsaanvraag en kunnen we niet meer aan hun verzoek om extra onderzoek voldoen.

De gemeente dient zo snel mogelijk een bezwaar in tegen het besluit van de ODH. Daarnaast wordt momenteel samen met de ontwikkelaar Herkon nagedacht over een nieuwe projectplanning. Om vandalisme en overlast in de buurt te voorkomen laat de gemeente het gebouw zo snel mogelijk dichttimmeren. Op dit moment is er nog geen inschatting hoe lang dit uitstel precies gaat duren. Zodra we meer weten over de nieuwe planning laten we dit weten.