Nieuws

Samen ontwikkelen

By 8 maart 2019 No Comments

Kun je puin van de sloop van het ene terrein gebruiken voor de bouw op een ander terrein? Zitten de vrachtwagens van de verschillende bouwlocaties elkaar niet in de weg?

Dinsdag 5 maart zat een groot aantal partijen voor de tweede keer met elkaar om tafel. Doel: afstemmen van de werkzaamheden, gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten met als resultaat zo min mogelijk hinder voor omwonenden en bedrijven tijdens de verschillende bouwprojecten in Zoeterwoude en een soepel lopende gebiedsontwikkeling.

Het is een breed gezelschap. Van sloopbedrijf tot ontwikkelaar. Van bewoner tot verkeerskundige. Iedereen met zijn of haar eigen toegevoegde waarde. Deze nieuwe manier van werken is nog altijd even wennen, maar de eerste resultaten levert het wel op. Door van elkaars planning af te weten, kunnen werkzaamheden beter afgestemd, wat minder verkeersbewegingen oplevert. Door te verwachten vergunningaanvragen of meldingen te inventariseren kan de gemeente beter anticiperen en zo het vergunningsproces soepel laten lopen. Beter voor de ontwikkelaar en minder kosten voor het totale project. Bouwbedrijf en ontwikkelaars zijn op de hoogte van de resultaten van de bewonersavond groen/spelen/parkeren.

Maar ook als het gaat iets praktisch als de snelheid waarmee vrachtwagens het gebied in- en uitkomen. Op aangegeven van de klankbordgroep denken bouwers en slopers na over hoe ze hun chauffeurs het best kunnen instrueren.

Wij delen de informatie met u

De klankbordgroep van bewoners speelt de informatie, verkregen tijdens de bijeenkomst, weer door naar hun achterban en nemen het laatste nieuws mee naar de klankbordgroep vergadering (gepland 12 maart). En de ontwikkelaars, slopers en bouwen weten dat zodra ze nieuws hebben, ze dit plaatsen op deze website onder de noemer ‘laatste nieuws’.

Zo is iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en hebben alle partijen dezelfde kennis.

Aanwezig tijdens de bijeenkomst