Er wonen en werken al sinds december mensen in het schoolgebouw Westwoud. De controle op dit gebruik en de dagelijkse beslommeringen worden door het bureau Prevenda goed opgepakt. De bewoning in de Westwoud zal vanaf 1 oktober stoppen. Vanaf dan heeft de sloper VSM het gebouw tot zijn beschikking om asbest te verwijderen en de sloop voor te bereiden.

Naast het schoolgebouw beheert Prevenda ook de oude bibliotheek voor de gemeente. Momenteel zit daar een huurder in met een bedrijfje.