Nieuws

Plan voor buitenruimte Klaverweide, Corbulo/SKZ goed ontvangen

By 30 april 2019 mei 20th, 2019 No Comments

Met dank aan de buurtbewoners: we hebben een mooi plan voor de buitenruimte van Klaverweide en Corbulo/SKZ! Op 16 april werd tijdens de tweede thematafel de laatste puntjes op de i gezet. Het was een kleiner gezelschap dan bij de eerste thematafel maar de omwonenden die deelnamen waren unaniem van mening: dit ziet er goed uit.

De gemeente presenteerde het aangepaste conceptplan. In dit plan waren de ideeën uit de eerste thematafel Groen Water Spelen en Parkeren van 12 februari ingepast. De meeste suggesties zijn in het plan gebleven. Zo blijft het voorgestelde voetbalveld zeker gehandhaafd. Er zit veel groen en spelen in het plan. Een paar kleine dilemma’s werden nog voorgelegd aan de aanwezigen en de laatste vragen zijn beantwoord. Heel graag presenteren we het plan (dit kunt u onderaan de pagina downloaden) waarmee we nu het vervolgproces in gaan.

Laatste dilemma’s en vragen

Er was bij de eerste thematafel een pontje ter hoogte van de u-vormige sloot voorgesteld. Omdat de watergang vrij smal wordt, blijkt dit echter niet haalbaar. Nu wordt het pontje vervangen door een bruggetje. Om ruimte te creëren voor groen en water is in het plan voorgesteld het trafohuisje te verplaatsen. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid en daarom wordt dit binnenkort aan de raad voorgelegd. De jeu de boules baan paste niet in de groenstrook Herderstasjepad. Daarom komt deze aan de andere zijde van Wijdezorg langs het fietspad. Het geopperde speeltoestel voor de jongste kinderen op deze plek kan daarom niet doorgaan. Het plein van Het Avontuur wordt in de zomer aangepast en openbaar na schooltijd. De buurtkinderen kunnen dan ook daar terecht. Zo is er voldoende speelruimte. Op verzoek van de bewoners gaat de gemeente nog eens goed kijken naar de draaicirkels bij de zijstraten.

Hoe verder met het plan

De laatste toevoegingen zijn in het voorlopig ontwerp verwerkt. We gaan het plan tegelijk met het bestemmingsplan Bloemenweide Noord, fase 2, voorleggen aan de raad met het verzoek akkoord te gaan met het extra budget dat nodig is voor de realisatie van het plan (de precieze datum volgt nog via een nieuwsbericht). Daarna wordt het plan definitief. Na de zomer wordt een bestek gemaakt en wordt het werk aanbesteed. We moeten dan nog wel even geduld hebben. Als straks de locaties Klaverweide en Corbulo/SKZ gesloopt zijn, worden ze ontwikkeld tot woongebieden. Na de bouw van de woningen kan de buitenruimte ingericht worden.

Bekijk het plan

Definitief VO n.a.v. de 2e thematafel op 16 april.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente, Iris Janssen via I.Janssen@zoeterwoude.nl .