Bij de woningen rondom de schoollocaties is in september een vooropname gedaan. In zo’n vooropname legt een expert de huidige stand van de woning vast in woord en beeld.

Bouwactiviteiten kunnen schaderisico’s met zich meebrengen voor gebouwen en infrastructuur. Om discussie achteraf te voorkomen over schade en schadegrote is het noodzakelijk de status voor aanvang van de werkzaamheden vast te leggen. De vooropname / nulmeting is hier een zeer goed middel voor.

Bureau Exact Expertise heeft eind september in opdracht van de gemeente bij de woningen rondom de scholenlocaties Klaverweide, Corbulo-SKZ en Westwoud een vooropname laten doen. Begin december worden nog de laatste woningen in de Paardebloemweg opgenomen.

Is er bij u een vooropname gedaan? Stuur een e-mail naar m.dammers@zoeterwoude.nl en vermeld uw naam en adres. Geef ook aan of u alleen het verslag wenst, alleen de foto’s, of beiden.