.

Locatie Emmaus

In de afgelopen periode is het terrein van Emmaus in een gezamenlijk project met de gemeente herontwikkeld. Zo heeft de oude zorglocatie plaatsgemaakt voor een nieuw en duurzaam woon-zorgcomplex, is het terrein aangepast, een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd en is er een Brede school verrezen op de plaats waar voorheen 24 seniorenwoningen stonden. Dit alles met aandacht voor de omgeving zoals voldoende parkeerruimte, aandacht voor groen en natuur en aansprekende stedenbouwkundige ontwerpen.

Vanwege de vergrijzing en het stimuleren van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen ziet WIJdezorg een enorme toename in de vraag naar wonen en zorg in de vorm van betaalbare huurwoningen voor ouderen met de zorg dichtbij. WIJdezorg wil in de gemeente Zoeterwoude haar maatschappelijke verantwoording nemen en een bijdrage leveren door tegemoet te komen aan deze vraag. WIJdezorg is daarom voornemens om op de bouwlocatie waar voorheen het oude Emmaus stond, betaalbare huurappartementen te realiseren. Ook wil WIJdezorg als organisatie dicht bij de zorg blijven en de centrale diensten met kantoorfuncties onderbrengen op het terrein van Emmaus.

Planontwikkeling
Om dit alles te kunnen realiseren is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend en is maandag 4 maart jl. gestart met de sloop van het complex met poortgebouw aan de Eendrachtsweg. De sloopwerkzaamheden zullen ongeveer 8 weken in beslag nemen.

Aanneemovereenkomst nieuwbouw ondertekend
Woensdag 15 mei ondertekenden WIJdezorg en bouwonderneming Stout de overeenkomst voor de bouw van 54 appartementen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de voormalige locatie van zorgcentrum Emmaus en de Eendrachtsflat aan de Bennebroekweg in Zoeterwoude-Dorp.

Het nieuwe appartementengebouw bestaat uit in totaal 54 huurappartementen met als doelgroep senioren. Een gedeelte is bestemd voor de sociale huur en een deel voor de vrije sector. Ook het nieuwe kantoor van WIJdezorg wordt gerealiseerd op deze locatie.

Het oude zorggebouw en de Eendrachtsflat zijn gesloopt. Stout is in september 2019 gestart met de daadwerkelijke bouw en hoopt de nieuwbouw circa een jaar later op te leveren.

U kunt de bouw zelfs live volgen via https://www.stout.nl/volg-de-bouw/

Heeft u vragen en/of opmerkingen? 
U kunt over de bouw contact opnemen met de projectleider van Bouwonderneming Stout B.V., de heer Kees van Rossum. Hij is bereikbaar via mail info@stout.nl of tijdens kantooruren telefonisch via 088-440 10 00.