.

Locatie Emmaus

In de afgelopen periode is het terrein van Emmaus in een gezamenlijk project met de gemeente herontwikkeld. Zo heeft de oude zorglocatie plaatsgemaakt voor een nieuw en duurzaam woon-zorgcomplex, is het terrein aangepast, een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd en is er een Brede school verrezen op de plaats waar voorheen 24 seniorenwoningen stonden. Dit alles met aandacht voor de omgeving zoals voldoende parkeerruimte, aandacht voor groen en natuur en aansprekende stedenbouwkundige ontwerpen.

Eendracht

Vanwege de vergrijzing en het stimuleren van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen ziet WIJdezorg een enorme toename in de vraag naar wonen en zorg in de vorm van betaalbare huurwoningen voor ouderen met de zorg dichtbij. WIJdezorg wil in de gemeente Zoeterwoude haar maatschappelijke verantwoording nemen en een bijdrage leveren door tegemoet te komen aan deze vraag. WIJdezorg heeft daarom op de bouwlocatie waar voorheen het oude Emmaus stond, betaalbare huurappartementen gebouwd. Ook wil WIJdezorg als organisatie dicht bij de zorg blijven en brengt daarom de centrale diensten met kantoorfuncties ook onder op het terrein van Emmaus.

Het nieuwe appartementengebouw bestaat uit in totaal 54 huurappartementen met als doelgroep senioren. Een gedeelte is bestemd voor de sociale huur en een deel voor de vrije sector. Ook het nieuwe kantoor van WIJdezorg is gerealiseerd op deze locatie.

Inschrijven nog mogelijk, er zijn nog enkele appartementen beschikbaar!

Aanmelden voor een appartement was in eerste instantie mogelijk tot 1 september 2020. We hebben inmiddels veel aanmeldingen ontvangen en op 1 december zijn de eerste appartementen overgedragen. Mocht u zich nog willen inschrijven voor één van de 54 appartementen in de Eendracht, dit is mogelijk, er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Kijk voor informatie en het aanmeldformulier op https://www.wijdezorg.com/wonen/nieuwbouwzoeterwoude/