De klankbordgroep denkt al een aantal jaar mee over de ontwikkelingen in Bloemenweide Noord. Eerst over de bouw van zorgcentrum Emmaus en De Buitenplaats en inmiddels ook over de ontwikkeling van de oude schoollocaties.

In de klankbordgroep zitten omwonenden van de te ontwikkelen locaties. Onlangs zijn ook enkele omwonenden van de locatie Westwoud aangehaakt. De klankbordgroep komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om samen met de gemeente de laatste ontwikkelingen af te stemmen.

Heeft u vragen aan de klankbordgroep?

Mail dan naar klankbordgroep@samenontwikkelen.nu