Nieuws

Informatie werkzaamheden plan Ambachtshof

By 30 augustus 2019 No Comments

In de Ambachtshof worden op de locatie van de Christus Dienaarkerk aan de Van Swietenstraat 12 eengezinswoningen en 8 appartementen gerealiseerd. Inmiddels zijn alle woningen verkocht en wordt de start van de bouwwerkzaamheden voorbereid. Verheij Vastgoedontwikkeling informeert over de werkzaamheden en de informatieavond.

De woningen worden zeer duurzaam en gasloos en zijn daarmee klaar voor de toekomst. Zo krijgen de woningen een warmtepomp, vloerverwarming en –(top)koeling, een warmte-terug-win ventilatiesysteem en zonnepanelen. In combinatie met de hoge isolatiewaarden die toegepast worden, zullen de energielasten laag zijn.

Start bouwwerkzaamheden

Inmiddels zijn alle woningen verkocht en wordt de start van de bouwwerkzaamheden voorbereid. Daarvoor zal er eerst asbest uit de huidige kerk gesaneerd moeten worden en kan vervolgens de kerk gesloopt worden. Daarna kunnen de bouwwerkzaamheden gestart worden.

De sanerings- en sloopwerkzaamheden worden verricht door A. Spruit uit Reeuwijk. De bouw van de woningen wordt verricht door Aannemingsbedrijf Houtman uit Gouda. Indien u opmerkingen of vragen heeft over de sanerings-, sloop- en/of bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Jan de Frel van Aannemingsbedrijf Houtman, email info@houtmangouda.nl of tel. 0182-585505.

Informatieavond 3 september

Direct omwonenden zijn uitgenodigd om een informatieavond bij te wonen waarbij een toelichting wordt gegeven op de inrichting van de bouwplaats, de routing van bouw- en sloopverkeer, planning, vooropname van bestaande woningen e.d. Daarnaast zal door de gemeente een toelichting worden gegeven op de inrichting van het openbare gebied rondom Ambachtshof. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen maar toch graag aanwezig wilt zijn bij deze informatieavond, dan bent u op dinsdag 3 september vanaf 19.45 uur van harte welkom in De Meester. De toelichting start om 20.00 uur.

Planning

De planning van de werkzaamheden is als volgt. Deze is nog onder voorbehoud aangezien de start datum van de saneringswerkzaamheden nog niet definitief vastliggen.

  • vanaf 23 september tot begin oktober asbestsanering.  
  • oktober sloop huidige kerk. 
  • vanaf november bouw 20 woningen.
  • bouwtijd circa 1 jaar.