Herkon is geen gemiddelde projectontwikkelaar. Zij ontwikkelen projecten – in opdracht van derden of in eigen beheer – vanuit een duidelijke visie: ‘mensen voor gebouwen’. Bij de uiteenlopende bouwopgaven, hebben zij de eindgebruiker steeds in het vizier. Wat zijn de wensen en verwachtingen die er leven? Welke waarde moet een gebouw leveren? Herkon gaat onderscheidend en vernieuwend te werk, steeds nauw samenwerkend met alle betrokken partijen.

De projectontwikkelaars kennen het klappen van de zweep. Zij zorgen voor perfecte planvorming en waterdichte overeenkomsten. En met dito projectmanagers die als een spin in het web de bouwteams aansturen en de directie over de projectrealisatie voeren. De combinatie van enthousiasme, vakmanschap en open communicatie zorgt ervoor dat de hoogste kwaliteitsstandaard bereikt wordt.

Woningen locatie Westwoud

Herkon zal de ontwikkeling van de Westwoudlocatie vorm gaan geven door de ontwikkeling en realisatie van 10 grondgebonden rijwoningen. Voor deze locatie geldt dat tot zeker september 2019 niet gesloopt of gebouwd mag worden. Dat betekent dat deze locatie een tijdelijke invulling nodig heeft.

Woningen locatie Klaverweide

Op de deellocatie Klaverweide zullen een tiental twee-onder-een-kapwoningen met garage gerealiseerd worden. De uitwerking van dit plannen zal op korte termijn gaan opstarten.

Contactpersoon

Heeft u vragen over de ontwikkelingen op deze locaties? Neem dan contact op met de projectmanager Jan Martinu.