Dat bewoners van Zoeterwoude betrokken zijn bij hun woonplaats, werd dinsdag 27 november wel duidelijk. Rond de honderddertig (toekomstige) bewoners schoven aan om informatie te krijgen over de bouwprojecten Klaverweide, Corbulo/SKZ en Westwoud.

De avond was bedoeld om bewoners, aannemers, ontwikkelaars, sloper en gemeente kennis te laten maken met elkaar en de laatste stand van zaken te bespreken. Op de infomarkt konden geïnteresseerden hun vragen kwijt over slopen, bouwen, groen, spelen en parkeren. Ook werd de nieuwe website samenontwikkelen.nu geïntroduceerd.

De avond is ook het startschot van de zogeheten thematafels voor groen, spelen en parkeren. Op nog te organiseren momenten gaan bewoners, gemeente en ontwikkelaars aan de slag om samen tot een mooi resultaat te komen. Resultaten van deze bijeenkomsten zijn natuurlijk weer terug te vinden op deze site. Iris Janssen, verantwoordelijk voor het groen binnen de gemeente, ziet uit naar haar thematafel. ‘Natuurlijk is een hoop al bepaald. Een boom planten boven riolering is niet handig. Maar er blijft voldoende ruimte over om met elkaar invulling te geven aan groen, spelen en parkeren.’

Ontwikkelaar Richard Revier van Herkon kijkt terug op een goede avond: ‘Het is fijn om alle partijen even te zien. De betrokkenheid en openheid tijdens de avond vond ik bijzonder te noemen.’ Naast wat kritische vragen en zelfs iemand die überhaupt tegen extra woningbouw in Zoeterwoude is, kreeg Revier ook veel positieve reacties. ‘Ik had twee jonge kopers voor de tekeningen staan en die kunnen niet wachten op de bouw.’

Projectleider Liselotte Gips is ook tevreden, maar ziet de avond als een eerste stap: ‘We blijven als professionals iedere maand met elkaar in overleg samen met leden van de klankbordgroep. Daarnaast organiseren we thematafels vanuit de gemeente. En de ontwikkelaars en sloper hebben aangegeven dat ook zij nog een keer een extra bijeenkomst of nieuwsupdate organiseren als de werkzaamheden echt gaan beginnen. Als het even kan verleiden we andere aanstaande projecten om ook deel te nemen aan de website samenontwikkelen.nu. Want in Zoeterwoude ontwikkelen we samen.’