Nieuws

Gemeenteraad kiest unaniem voor nieuwbouw Klaverhal

By 22 juli 2019 No Comments

De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft op 11 juli jl. unaniem ingestemd met nieuwbouw van de Klaverhal op sportpark Haasbroek. De gemeente is blij met dit besluit. Dit is weer een stap dichterbij naar een toekomstbestendig sportpark met een breed sportaanbod voor de binnen- en buitensport.

De raad heeft voor optie één gekozen om verder uit te werken

Dit is de keuze voor een volledig nieuwe sporthal inclusief multifunctionele sportruimte, inclusief de voorgestelde concept-herindeling van Haasbroek. Optie twee, een nieuwe sporthal op sportpark Haasbroek en een aparte gymzaal op de plek van de huidige Klaverhal, komt hiermee te vervallen.

Wat gebeurt er met de oude Klaverhallocatie?

Op deze locatie komen straks woningen. De gemeente gaat nog verder onderzoeken wat voor woonprogramma op deze locatie wenselijk is.   

De komende tijd gaat de gemeente een concreet plan van aanpak opstellen

De raad heeft het college gevraagd om een goed plan van aanpak te maken waarin de fasering verder wordt uitgewerkt. De komende tijd wordt hier aan gewerkt. De verwachting is dat dit plan de raad aan het einde van het jaar wordt aangeboden. Tegelijkertijd zal ook het plan van aanpak voor het Maatschappelijk Centrum Rijndijk in de raad worden besproken. De fasering van deze twee projecten is belangrijk voor de raad met het oog op de ambtelijke capaciteit en de financiën van Zoeterwoude.