De gemeente coördineert de samenwerking met alle partijen: ontwikkelaars, woningbouwcorporatie, de sloopaannemer en de klankbordgroep. Daarnaast zorgt de gemeente, samen met alle betrokken partijen, voor zorgvuldige communicatie over het project. Ook verzorgt de gemeente de procedures voor de bestemmingsplannen en vergunningen.

bestemmingsplannen Bloemenweide Noord, fase 2 en Westwoud, Veldzichtstraat

Voor een gedetailleerde toelichting op het vervolgproces voor de vaststelling van deze bestemmingsplannen verwijzen wij u naar www.zoeterwoude.nl.

inrichting openbare ruimte

Voor de inrichting van de buitenruimte Corbulo/SKZ en Klaverweide heeft de gemeente twee thematafels georganiseerd. Op 12 februari 2019 was de  eerste thematafel. Tijdens deze bijeenkomst ging gemeente met bewoners aan de slag om gezamenlijk invulling te geven aan groen, spelen, water en parkeren in dit gebied. Op 16 april werd tijdens de tweede thematafel het conceptplan gepresenteerd.

contactpersonen

Heeft u algemene vragen? Neem dan contact op met Liselotte Gips. Zij is projectleider bij de gemeente. Vragen over groen, water, spelen en parkeren kunt u stellen aan Iris Janssen.