De gemeente coördineert de samenwerking met alle partijen: ontwikkelaars, woningbouwcorporatie, de sloopaannemer en de klankbordgroep. Daarnaast zorgt de gemeente, samen met alle betrokken partijen, voor zorgvuldige communicatie over het project. Ook verzorgt de gemeente de procedures voor de bestemmingsplannen en vergunningen.

vervolgproces vaststelling bestemmingsplannen Bloemenweide Noord, fase 2 en Westwoud, Veldzichtstraat

Voor een gedetailleerde toelichting op het vervolgproces voor de vaststelling van deze bestemmingsplannen verwijzen wij u naar www.zoeterwoude.nl.

inrichting openbare ruimte

Bij de ontwikkeling van Corbulo/SKZ is de gemeente verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte: groen, water, spelen en parkeren. Bij de projecten Klaverweide en Westwoud is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte maar dit gebeurt natuurlijk in overleg met gemeente en omwonenden. Tijdens de informatieavond op 27 november is het startschot gegeven van de zogeheten thematafels. Op nog te organiseren momenten gaat gemeente met de ontwikkelaars en bewoners aan de slag om met elkaar invulling te geven aan groen, spelen en parkeren.

contactpersonen

Heeft u algemene vragen? Neem dan contact op met Liselotte Gips. Zij is projectleider bij de gemeente. Vragen over groen, water, spelen en parkeren kunt u stellen aan Iris Janssen.