De gemeente coördineert de samenwerking met alle partijen: ontwikkelaars, woningbouwcorporatie, de sloopaannemer en de klankbordgroep. Daarnaast zorgt de gemeente, samen met alle betrokken partijen, voor zorgvuldige communicatie over het project. Ook verzorgt de gemeente de procedures voor de bestemmingsplannen en vergunningen.

bestemmingsplannen Westwoud, Veldzichtstraat en Bloemenweide Noord, fase 2

Het bestemmingsplan Westwoud, Veldzichtstraat is door de raad vastgesteld en is in werking getreden.

Het bestemmingsplan Bloemenweide Noord, fase 2 is door de raad vastgesteld en is in werking getreden.

inrichting openbare ruimte

Voor de inrichting van de buitenruimte Corbulo/SKZ en Klaverweide heeft de gemeente samen met omwonenden een nieuw inrichtingsplan Openbare Ruimte opgesteld. Dit inrichtingsplan is 11 juli 2019 door de raad vastgesteld en hiermee is ook geld beschikbaar gesteld om het plan uit te voeren.

contactpersonen

Heeft u algemene vragen? Neem dan contact op met Liselotte Gips. Zij is projectleider bij de gemeente. Vragen over groen, water, spelen en parkeren kunt u stellen aan Iris Janssen.