Ambachtshof

In Ambachtshof worden op de locatie van de Christus Dienaarkerk aan de Van Swietenstraat 12 eengezinswoningen en 8 appartementen gerealiseerd. De woningen worden zeer duurzaam en gasloos en zijn daarmee klaar voor de toekomst. Zo krijgen de woningen een warmtepomp, vloerverwarming en –(top)koeling, een warmte-terug-win ventilatiesysteem en zonnepanelen. In combinatie met de hoge isolatiewaarden die toegepast worden, zullen de energielasten laag zijn.

Bouwwerkzaamheden

Inmiddels zijn alle woningen verkocht en wordt de start van de bouwwerkzaamheden voorbereid. Hierover wordt op 3 september 2019 een informatieavond georganiseerd. In het nieuwsbericht leest u meer over het programma en de locatie.

Er zal worden gestart met het saneren van asbest uit de huidige kerk waarna de kerk gesloopt wordt. Daarna starten de bouwwerkzaamheden. De sanerings- en sloopwerkzaamheden worden verricht door A. Spruit uit Reeuwijk. De bouw van de woningen wordt verricht door Aannemingsbedrijf Houtman uit Gouda.

Planning

Onderstaande planning is nog onder voorbehoud aangezien de start datum van de saneringswerkzaamheden nog niet definitief vastliggen.

  • vanaf 23 september tot begin oktober asbestsanering
  • oktober sloop huidige kerk
  • vanaf november bouw 20 woningen
  • bouwtijd circa 1 jaar.

Contactpersonen

  • Voor vragen over de ontwikkeling van Ambachtshof kunt u contact opnemen met Wouter Verheij, tel. 0182-585505 of via info@verheijvastgoedontwikkeling.nl.
  • Voor vragen over de sanerings-, sloop en/of bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Jan de Frel van Aannemingsbedrijf Houtman, info@houtmangouda.nl of tel. 0182-585505.
Impressie plan Ambachtshof