Ambachtshof

In Ambachtshof worden op de locatie van de Christus Dienaarkerk aan de Van Swietenstraat 12 eengezinswoningen en 8 appartementen gerealiseerd. De woningen worden zeer duurzaam en gasloos en zijn daarmee klaar voor de toekomst. Zo krijgen de woningen een warmtepomp, vloerverwarming en –(top)koeling, een warmte-terug-win ventilatiesysteem en zonnepanelen. In combinatie met de hoge isolatiewaarden die toegepast worden, zullen de energielasten laag zijn.

Alle woningen in Ambachtshof zijn verkocht.

Bouwwerkzaamheden

De sanerings- en sloopwerkzaamheden, verricht door A. Spruit uit Reeuwijk, zijn inmiddels afgerond waardoor gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw van de woningen.  

De bouw van de woningen wordt verricht door Aannemingsbedrijf Houtman uit Gouda.

Ondanks de eerdere berichtgeving zal dinsdag 26 november niet gestart worden met de heiwerkzaamheden. Er vindt nog afstemming plaats met de gemeente over aanvullende stukken die ingediend zijn met betrekking tot het heiwerk. Zodra de aanvulling is goedgekeurd zal zo spoedig mogelijk gestart worden met het heien.

Planning

De grove planning is vervolgens als volgt:

  • fundering en begane grondvloeren, ruwbouw kalkzandsteenwanden, vloeren: dec 2019 – mrt 2020
  • dakkappen: mrt 2020- apr 2020
  • gevels: mrt 2020 – mei 2020
  • afbouw: apr 2020 -sept 2020
  • oplevering: 3e/4e kwartaal 2020

Contactpersonen

  • Voor vragen over de ontwikkeling van Ambachtshof kunt u contact opnemen met Wouter Verheij, tel. 0182-585505 of via info@verheijvastgoedontwikkeling.nl.
  • Voor vragen over de sanerings-, sloop en/of bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Jan de Frel van Aannemingsbedrijf Houtman, info@houtmangouda.nl of tel. 0182-585505.
Impressie plan Ambachtshof