Skip to main content
Nieuws Zoeterwoude-Rijndijk

Bestemmingsplan ‘Bernardusschool’

By 29 juli 2021No Comments

 Bestemmingsplan Bernardus is vastgesteld door de gemeenteraad

De gemeente Zoeterwoude laat weten dat de volgende besluiten zijn genomen:

  • De gemeenteraad heeft op 8 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Bernardusschool’  vastgesteld.
  • De omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft namens het college van burgemeesters en wethouders het besluit hogere waarde genomen.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de nieuwe Bernardusschool en de herinrichting van de omliggende openbare ruimte en het park mogelijk. In het nieuwe gebouw komen naast de basisschool ook de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en het centrum voor jeugd en gezin. Het besluit hogere waarde maakt het mogelijk dat op de plek van de school iets meer geluid mag zijn dan het standaard niveau. 

Het ontwerpplan en het ontwerpbesluit hogere waarde waren te bekijken van 6 april tot en met 18 mei 2021. Er zijn zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de ‘nota van beantwoording zienswijzen’ die als bijlage bij het bestemmingsplan zit. In deze nota kunt u ook lezen hoe er met de zienswijzen is omgegaan. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

De documenten zijn te bekijken

U kunt het bestemmingsplan vanaf dinsdag 20 juli 2021 bekijken op de volgende plekken:

•             www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.0638.BP00031-VAS1);

•             in het gemeentehuis, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor het maken van een afspraak: www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of bel 071-5806300.

U kunt het besluit hogere waarde vanaf dinsdag 20 juli 2021 bekijken in het gemeentehuis, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor het maken van een afspraak: www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of bel 071-5806300.

U kunt de rechter vragen om het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden te beoordelen

Dit heet: ‘instellen van beroep’. Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent), of als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerpbestemmingsplan.

U mag beroep instellen tot en met 31 augustus 2021

Dit doet u door uw beroep, en de redenen waarom u beroep instelt, per brief op te sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

We lopen iets uit op de planning van de bouw nieuwe Bernardus

Het is niet gelukt met alle voorbereidingen op tijd klaar te zijn om voor het stookseizoen de gasleiding te kunnen verleggen. Dit gebeurt nu dus pas volgend jaar, ná het stookseizoen. Deze en andere kabels en leidingen liggen onder de Oranjelaan. Zoals u weet moeten we de Oranjelaan iets opschuiven om voldoende ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe school. Het verleggen van de Oranjelaan is de eerste stap om het terrein bouwrijp te kunnen maken. De start bouw van de nieuwe Bernardus zal waarschijnlijk een half jaar later starten.